AÇIK RIZA BEYANI

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI AÇIK RIZA BEYANI

Kartaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Kartaş”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenen kişisel verilerim hakkında Kartaş KVKK İnternet Sitesi Kullanıcıları Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim. 
Kişisel Verilerimden; IP Bilgileri, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgilerim ve formlar veya e-postalarımda paylaştığım Ad ve soyadım, T.C. Kimlik numara, pasaportumun numarası, tarihi ve verildiği yer, sürücü belgemin numarası, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği yer, konuşma dilim, doğum yerim ve doğum tarihim, cinsiyetim, vergi kimlik numaram, adresim, telefon numaram, e-mail adresim, banka hesap bilgilerim, alış veriş geçmişime dair veriler, kredi kartı bilgilerimin gibi kişisel verilerimin;
* İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek,
* Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi
* Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
* Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
* Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Ürün ve hizmetlerinize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
* Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
* Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
* Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi Amaçlarıyla işlenmesine;
* Tarafımla sözleşme imzalanması halinde, sözleşmenin ifasından itibaren 10 yıl süre ile; sözleşme kurulmamış ise 3 yıl süre ile; çerezler için 1 yıl süre ile fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmesine,
* Kartaş tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketin ve/veya Şirketin tayin edeceği Veri İşleyen tarafından tutulmasına, işlenmesine ve kullanılmasına; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kargo firmaları ve gerektiğinde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmak suretiyle yurt içi aktarılmasına,
* Bulut depolaması ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılmasına, Kartaş KVKK İnternet Sitesi kullanıcıları Aydınlatma Metninde yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda Veri Sorumlusu Kartaş tarafından işlenmesine
Açık rıza veriyorum...