HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Yeni nesil araç kiralama konsepti ile 2018 yılında kurduğumuz Car Plus Rent a Car markamızla siz değerli müşterilerimize güvenilir ve yüksek kalite standartlarında hizmet sunmaktayız. Bölgelsel hizmet ağımızı ulusal çapta genişleterek, İstanbul merkez ofisimizden başlayarak Ordu-Giresun Havalimanı içi, Samsun Havalimanı, Milas-Bodrum Havalimanı içi ve Dalaman Havalimanı şubelerimizde yer alan geniş araç filomuz ile güvenilir araç kiralama hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. 

MİSYONUMUZ
Müşteri memnuniyet odaklı çalışan, Sektörünü iyi tanıyan ve müşteri beklentilerini iyi analiz edip bu beklentileri hızlı, kaliteli ve en uygun fiyatla karşılayan, devamlılığı esas alan, deneyimli kadrosu ile güvenilir hizmet vermeyi hedefleyen bir otomotiv şirketidir.

VİZYONUMUZ 
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamak, güvenilir ve sektörde lider şirketler konumuna ulaşmaktır.

Güvenilir, Yenilikçi ve Profesyonel...

"İşimiz sizin işinizi kolaylaştırmak"

SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklınızda Soru Kalmasın!

Kiralama süreleri ne kadar?

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla araç kiralayabiliyoruz.

Yaş Sınırlaması Varmı ?

Evet var en az 21 yasını doldurmuş ve 1 yıllık geçerli sürücü belgesi gerekir.

Araçla kaza yaptım ne olacak ?

KİRACI, teslim formunun imza anında; Full Sigorta Paketi veya LCF  Sigortası, ( Lastik, Cam, Far ) …’den yararlanmak istediği
takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen
ödemekle yükümlüdür.
a) KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi
yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı
talep edemez. KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kazalar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil
araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta
poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
KİRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat
kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Ayrıca KİRACI, Full Sigorta Paketi veya
LCF Sigortası ( Lastik, Cam, Far ) sigortalarını talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın
aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair
üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna
ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.
1) Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği
durumlarda,
1.1) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarada

1.1.1) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta
poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN’ın
talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/ olay zamanında  KİRALAYAN’a ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda,
1.2 ) Trafik yasalarına ve/veya 4.5. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde,
kasıtlı kazalarda,
2) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı
kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
2.1 )Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk
Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi, Ferdi Kaza Güvencesi, Artan Mali Mesuliyet
Güvencesi ve/veya sigorta/kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her
ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle
ödeme yapmadığı ve/veya güvence/sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde. KİRACI’nın bahse
konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz
olarak KİRALAYAN’a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan
yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine
kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir,

Kiraladığım aracı benden başkası kullanabilir mi?

 Kiralama Sözleşmesinde ikinci sürücü olarak belirtilmiş ve genel kiralama koşullarına uyan herhangi biri kullanabilir.

Ödediğim sigortalardan nasıl yararlanamam?

Aracın yerini değiştirmeden trafik, kaza ve alkol raporlarının alınması ve trafik yasalarına uygun kullanılması gerekmektedir. Hırsızlık sigortasının geçerli olabilmesi için polis veya jandarmanın tutanak tutması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ofisimizi arayabilirsiniz.

Trafik cezalarını kim ödeyecek?

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların herhangi bir nedenle resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.
Şirketimiz ile akdedilmiş bulunan otomobil kiralama sözleşmesi gereğince kiracıların kullanımı sırasında ortaya çıkan trafik cezalarından bizim de haberdar olmamız zorunluluk haline gelmiştir.
Trafik cezalarının, sözleşme ve kanun gereği cezaya muhatap olan aracın sürücüsü tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu cezalardan Car Plus Rent a Car haberdar edilmediği için daha sonra özellikle aracın satışı sırasında aracın maliki olmamız sıfatıyla, cezanın 3 katı tutarında ek ceza ödenmesi talep edilmektedir.Bu aksaklığı bertaraf edebilmek için cezanın yasal ödeme süresi içinde ödenerek, ödeme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde ödeme makbuzunun Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir